Forma

Prietaisas padės ištiesinti palinkusią varpą mažiausiai 70%;